Η Ορκωμοσία του Πρωθυπουργού Γιωργου Παπανδρέου

Ομιλία Γιώργου Α. Παπανδρέου στο Ηράκλειο Κρήτης