ΤΟ  ΠΑΛΑΤΙ  ΤΟΥ  ΜΙΝΩΑ

BY  SIR  ARTHUR  EVANS

THE PALACE OF MINOS

AT  KNOSSOS

ΤΟΜΟΣ 3ος  Λονδίνο 1930