Το νέο τεκμήριο των ακινήτων

Τελευταία ενημέρωση:

Με ελαφρύνσεις για τα μικρής επιφάνειας ακίνητα και επιβαρύνσεις για τα σπίτια πολυτελείας άνω των 300 τ.μ, ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στα τεκμήρια των ακινήτων. Η οριστική συνταγή, προκύπτει από το εργαλείο του enet.gr

 

Με βάση τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης

Τα νέα τεκμήρια για τα ΙΧ

Τελευταία ενημέρωση:

Μετά τις αλλεπάλληλες διορθώσεις, προσθήκες και αφαιρέσεις, τα νέα τεκμήρια των αυτοκινήτων οριστικοποιήθηκαν. Το εργαλείο του enet.gr, υπολογίζει τα τελικά ποσά ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος και τον κυβισμό του.

 

                                           

Ηλεκτρονική Έκδοση

Πόσες αποδείξεις πρέπει να μαζέψετε για να γλιτώσετε φόρο...