Αναλυτικές οδηγίες για τον υπολογισμό σε μισθούς και συντάξεις
 

Κουτσουρεμένα θα εισπράξουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα του 2011 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις οδηγίες για... την παρακράτηση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Ο φόρος για όσους εισπράττουν μειωμένα δώρα θα υπολογίζεται με βάση 12 μισθούς αλλά το κατώτατο ποσό των 400 ευρώ που είχε εξαγγελθεί θα εμπεριέχει και την παρακράτηση φόρου μειώνοντας το καθαρό ποσό που παίρνει στα χέρια του ο φορολογούμενος.

Η παρακράτηση φόρου στους μισθωτούς και συνταξιούχους, γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, με κριτήριο το εάν λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό των δώρων ή μειωμένο (υπάλληλοι του Δημοσίου).

1) Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης επί 12 μηνιαίους μισθούς.

Παράδειγμα

Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ, καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα 230 ευρώ και επίδομα αδείας 230 ευρώ.

Το ετήσιο καθαρό εισόδημα είναι: 12*1.850=22.200 ευρώ
Ο ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.212 ευρώ
Η μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.212*1,5%=33,18 ευρώ
Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 2.212-33,18=2.178,82/12=181,57 ευρώ
Φόρος του δώρου Χριστουγέννων:181,57*(450/1.850)=44,16 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα :181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ  (ίδιο το ποσό της παρακράτησης και για επίδομα αδείας)
2) Στους  μισθωτούς-συνταξιούχους των οποίων τα δώρα εξακολουθούν να ισοδυναμούν με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού επί 14 μηνιαίους μισθούς.
β) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους).

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.850=25.900 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.174 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.174*1,5%=47,61 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.174-47,61=3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
Δείτε εδώ τη νέα κλίμακα φόρου καθώς και το ποσό του φόρου που αναλογεί σε κάθε φορολογούμενο.  Με το σχετικό εργαλείο του enet.gr μπορείτε να υπολογίσετε (για τον ιδιωτικό τομέα και τους υπαλλήλους της περίπτωσης 2) την παρακράτηση για το 2011 καθώς και το συγκριτικό όφελος / βάρος που προκύπτει σε σύγκριση με το 2010.
Υπενθυμίζεται ότι η κλίμακα του αφορολόγητου “μεγαλώνει” κατά 1.500 ευρώ για ένα παιδί, κατά 3.000 για δύο και κατά 11.500 για τρία παιδιά. Για κάθε παιδί πέρα του τρίτου το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ. Τα παιδιά που προσμετρώνται στην αύξηση του αφορολόγητου είναι

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ παρατείνεται το διάστημα για δύο χρόνια.

γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Προσοχή όμως για να αυξηθεί το αφορολόγητο θα πρέπει να υποβάλετε στους εργοδότες σας τον Ιανουάριο κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση αλλαγής, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών που μένουν μαζί σας.

Η παρακράτηση στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για περίοδο κάτω του έτους υπολογίζεται στο 3% για ημερομίσθια πάνω από 24 ευρώ. Όσον αφορά στα επιδόματα και στις πρόσθετες αμοιβές ο φόρος υπολογίζεται στο 20% του συνολικού καθαρού ποσού.

Ίδιο θα είναι το ποσοστό της παρακράτησης για τα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά. Στις επικουρικές συντάξεις, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Με συντελεστή 5% αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ ετησίως.

β) Με συντελεστή 10% αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 4.500 ευρώ ετησίως.

γ) Με συντελεστή 15% αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 4.500 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης, ο φόρος παρακρατείται σε αυτή με το υψηλότερο ποσό και οι υπόλοιποι μισθοί παρακρατούνται ως πρόσθετες αμοιβές με 20%.

Παρακράτηση φόρου δεν γίνεται στις τεκμαρτές αμοιβές υπαλλήλων εταιρειών για παροχή αυτοκινήτων ή κατοικιών κλπ.

enet.gr