ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΙΣΤΟΥ- THE PALACE OF ANCIENT  PHAISTOS

 

         
             

Φωτόγραφίες Αντώνης Θωμά Βασιλάκης  13-9-2011