Ειδικό εποχιακό βοήθημα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους
Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα καταβάλλεται το ειδικό εποχιακό βοήθημα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Στη σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού, αναφέρεται ότι το βοήθημα θα δίδεται και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του, είναι οι ακόλουθες:
1. Να έχουν συμπληρώσει το έτος 1999 το 18ο έτος της ηλικίας τους
2. Να μην έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης
3. Να μην έλαβαν από 1.5.2000 έως 20.12.2000 πάνω από 125 ημέρες επιδότηση λόγω ανεργίας
4. Να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
5. Να έχουν πραγματοποιήσει στον οικείο επαγγελματικό κλάδο τουλάχιστον 25 ημερομίσθια από 1.1.2000 έως την ημέρα καταβολής
6. Να έχουν πραγματοποιήσει 75 ημερομίσθια το 1999 και όχι περισσότερα απο 50 ημερομίσθια απο 1.10.99 έως 31.12.99.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βιβλιάριο ενσήμων ή Α.Β.Α. ή Α.Δ.Ε. ετών 1999 και 2000 πρωτότυπα και φωτοτυπίες.
2. Ταυτότητα
3. Επαγγελματική ταυτότητα ή άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), πρωτότυπα και φωτοτυπία
Ο έλεγχος και η χορήγηση θα γίνεται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Πεδιάδος 3 Πλατεία Ελευθερίας) μόνο κάθε Παρασκευή από 8 έως 12. Η υπηρεσία ΟΑΕΔ Αλικαρνασού θα αρχίσει τη χορήγηση του ανωτερω επιδόματος απο τις 20 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2000.
Αριθμοί προτεραιότητας θα δίνονται από το Σύνδεσμο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν. Ηρακλείου Λεωφ. Δημοκρατίας 14, ΕΚΗ, 1ος όροφος από τις 08.00 έως τις 20.00.
Πληροφορίες στα τηλ. 289597 και 288026.


1on.gif (2742 bytes)