ΤΑ   ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ

(Τα άρθρα  δημοσιεύτικαν    τον Οκτώβριο 2000, στην εφημερίδα  "ΠΑΤΡΙΣ" του Ηρακλείου Κρήτης.)

 

Το Ιστορικό Μουσείο-Νομαρχία-Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο

LOGGIA

ΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ   ΤΩΝ  ΜΙΝΩΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ

Το "Μικρό  Σεράι"

Η οικία   Τσαχάκη

ΤΟ  "ΚΟΝΑΚΙ   ΤΟΥ  ΡΑΣΙΧ"  (Οικία  Χρονάκη)

ΤΟ  "ΚΟΝΑΚΙ   ΤΟΥ  ΣΑΜΗ  ΜΠΕΗ"

ΠΑΝΑΝΕΙΟ

ΠΥΛΗ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ΠΥΛΗ  ΛΑΖΑΡΕΤΟΥ  ή  ΠΥΛΗ   ΜΑΡΟΥΛΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ (Αφιέρωμα Δικηγορικού συλλόγου και εφημερίδας "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ")

1on.gif (2742 bytes)

Escati Free Counter
You are Visitor No:

View Counter Stats
Από 3/12/2000