ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΥΘΙΟΥ